Zmienne i typy


W C istnieje kilka typów danych. Poniżej opisano te podstawowe:

 • int – reprezentuje liczby całkowite. To, jak duże liczby może przechowywać zależy od komputera i kompilatora.

  Za pomocą kwalifikatorów można ten typ nieco zmodyfikować:

  short int – służy do przechowywana mniejszych liczb i zajmuje też mniej miejsca w pamięci

  long int – dane tego typu będą zajmowały znacznie więcej pamięci.

  long long int – w tych danych można przechowywać jeszcze większe wartości.

 • char – pojedynczy bajt, w którym przechowujemy informację o znaku z lokalnego zestawu znaków. W pamięci komputera znaki są reprezentowane za pomocą liczb i dlatego tworząc ten typ równie dobrze możesz zapisywać do niego liczby, ale muszą być odpowiednio małe.

 • float i double – do danych tego typu zapisujemy liczby rzeczywiste. Najczęściej stosuje się nazwę "liczby zmiennoprzecinkowe", ponieważ są zapisywane w pamięci komputera za pomocą tzw. techniki zmiennego przecinka (z ang. floating point). double (z ang. podwójny) pozwala zapisać liczbę rzeczywistą z dwa razy większą dokładnością niż float. Istnieje również typ long double. Różni się on od double tylko tym, że można w nim przechowywać większe liczby. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował informacji jaką maksymalną wartość może przechowywać dany typ, to znajdują się one w nagłówku (dla int są np. dwie stałe INT_MAX i INT_MIN).

Za pomocą dodatkowych kwalifikatorów signed i unsigned możemy określić czy chcemy pracować z liczbami dodatnimi i ujemnymi, czy tylko nieujemnymi (ang. unsigned – bez znaku). Jeśli sami nie postawimy tych kwalifikatorów, kompilator domyślnie uzna, że chodzi o signed.

Po nazwie typu trzeba podać nazwę naszej zmiennej. Wszystkie zmienne deklarujemy na samym początku funkcji.

unsigned short int zmienna;

Do powyższej zmiennej zmienna można zapisać liczbę całkowitą nieujemną. Jeśli chcesz wiedzieć ile miejsca w konkretnym komputerze zajmuje dany typ, użyj instrukcji printf("%d\n", sizeof(nazwa_typu)); Zamiast nazwy typu możesz użyć nazwy zadeklarowanej wcześniej zmiennej.

W C nie ma zmiennych do przechowywania warotości logicznych prawda/fałsz. Używamy do tego liczb całkowitych, gdzie 0 to fałsz, a wartość różna od zera to prawda.

Napisy są przechowywane za pomocą tablic znaków oraz możesz tworzyć swoje własne niby-typy, czyli struktury, ale to wyjaśnimy później.

Ćwiczenie

W tym ćwiczeniu muszą zostać wydrukowana suma zmiennych a, b i c.


Copyright © learn-c.org. Read our Terms of Use and Privacy Policy