Zmienne i typy


W C istnieje kilka typów danych. Poniżej opisano te podstawowe:

 • int - reprezentuje liczby całkowite. To jak duże liczby może przechowywać zależy od komputera i kompilatora.

  Za pomocą kwalifikatorów można ten typ nieco zmodyfikować:

  short int - służy do przechowywana mniejszych liczb i zajmuje też mniej miejsca w pamięci

  long int - dane tego typu będą zajmowały znacznie więcej pamięci.

  long long int - w tych danych można przechowywać jeszcze większe wartości.

 • char - pojedyżczy bajt, w którym przechowujemy informację o znaku z lokalnego zestawu znaków. W pamięci komputera znaki są reprezentowane za pomocą liczb i dlatego ten typ równie dobrze możesz zapisywać do niego liczby, ale muszą być odpowiednio małe.

 • float i double - do danych tego typu zapisujemy liczby rzeczywiste. Najczęściej stosuje się nazwę liczby zmiennoprzecinkowe, ponieważ są zapisywane w pamięci komputera za pomocą tzw. techniki zmiennego przecinka (ang. float - płynąć). double (ang. podwójny) pozwala zapisać liczbę rzeczywistą z dwa razy większą dokładnością niż float. Istnieje również typ long double. Różni się on od double tylko tym, że można w nim przechowywać większe liczby. Jeśli będziesz kiedyś potrzebował informacji jaką maksymalną wartość może przechowywać dany typ, to znajdują cię one w nagłówku (dla int są np. dwie stałe INT_MAX i INT_MIN).

Za pomocą dodatkowych kwalifikatorów signed i unsigned możemy określić czy chcemy pracować z liczbami dodatnimi i ujemnyni, czy tylko nieujemnymi (ang. unsigned - bez znaku). Jeśli sami nie postawimy tych kwalifikatorów to kompilator uzna, że chodzi o signed.

Po nazwie typu trzeba podać nazwę naszej zmiennej. Wszystkie zmienne deklarujemy zawsze na samym początku funkcji.

unsigned short int zmienna;

Do powyższej zmiennej 'zmienna' można zapisać liczbę całkowitą nieujemną. Jeśli chcesz wiedzieć ile miejsca w konkretnym komputerze zajmuje dany typ, użyj instrukcji printf("%dn", sizeof(nazwa_typu)); Zamiast nazwy typu możesz użyć nazwy zadeklarowanej wcześniej zmiennej.

W C nie ma zmiennych do przechowywania warotości logicznych prawda/fałsz. Używamy do tego liczb całkowitych, gdzie 0 to fałsz, a wartość różna od zera to prawda.

Napisy są przechowywane za pomocą tablic znaków oraz możesz tworzyć swoje własne niby-typy, czyli struktury, ale to wyjaśnimy później.

Ćwiczenie

W tym ćwiczeniu muszą zostać wydrukowana suma zmiennych a, b i c.